Skip to content

Expertise

Kolder Vorsselman Advocaten staat voor kwaliteit en behandelt alleen zaken op het gebied van haar specialismen. Door ons te concentreren op een beperkt aantal rechtsgebieden zijn wij in staat u altijd op de best mogelijke manier van juridische bijstand te voorzien. Het kantoor is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht, schadevergoedingsrecht, verzekeringsrecht en het tuchtrecht. Binnen deze rechtsgebieden houden wij ons vooral bezig met:

Letsel- en overlijdensschade

Geconfronteerd met schade door bijvoorbeeld een verkeersongeval, arbeidsongeval of medische fout? Wij adviseren en procederen over vragen betreffende aansprakelijkheid, schadebegroting en verzekeringsdekking. Wij zijn specialist in zowel buitengerechtelijke onderhandelingen als het procederen in deelgeschillen en optreden in andere procedures. Kolder Vorsselman Advocaten werkt in personenschadezaken samen met ervaren deskundigen waaronder medisch adviseurs en rekenkundigen.

Bedrijfsschade

De advocaten van Kolder Vorsselman hebben ruime ervaring met het verhalen van schade en het voeren van verweer tegen schadeclaims namens bedrijven, overheden en instellingen. Van beursgenoteerde ondernemingen tot het midden- en kleinbedrijf, van gemeenten tot provincie en van zorginstellingen tot scholen.

Verzekeringsrecht

Kolder Vorsselman Advocaten adviseert en procedeert over verzekeringsrechtelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld over de vraag of u adequaat verzekerd bent of over vragen naar polisdekking. Het kantoor beschikt over bijzondere expertise op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen, ongevallen- en schadeverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Aardbevingsschade

Al meer dan zes jaar nauw betrokken bij de problematiek van schade door bodembeweging in Groningen. Hiermee beschikt Kolder Vorsselman Advocaten over een bijzondere kennis en ervaring op dit gebied. Het kantoor kan u niet alleen adviseren over de afhandeling van schade door bodembeweging, maar ook over andere onderwerpen zoals aardbevingsbestendig bouwen en toepasselijke regelgeving.

Tuchtrecht

Kolder Vorsselman Advocaten heeft een ruime ervaring met het voeren van tuchtprocedures, onder andere bij medische tuchtcolleges, het tuchtcollege van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), tuchtcolleges van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en die van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Wij begrijpen dat een tuchtprocedure voor alle betrokkenen ingrijpend is en wij begeleiden en ontzorgen u bij dit traject.

FINANCIEEL

Kolder Vorsselman Advocaten hanteert als uitgangspunt een vast uurtarief. Het kantoor biedt ook de mogelijkheid om, afhankelijk van de cliënt en de zaak, een andere (vaste) prijsafspraak te maken. Wij brengen geen kantoorkosten in rekening. Wel worden externe kosten, waaronder griffierechten, deurwaarderskosten en kosten van deskundigen, separaat in rekening gebracht. 

Steeds wordt in overleg met u de meest passende kostenafspraak gemaakt.

Het kantoor beschikt niet over een stichting derdengelden en kan daarom geen derdengelden ontvangen.